Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The training takes six weeks."

Dịch:Việc huấn luyện mất sáu tuần.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TakatoKatory

Sau khi update giọng nữ bây giờ nghe khó chịu mà không chuẩn gì.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HaiSmg

Mình cũng thấy hơi khó nghe. Sao không đổi qua giọng nam đi nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/IceOcean

kỳ tập huấn kéo dài sáu tuần

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trandoanban

Buổi tập huấn mất sáu tuần

1 năm trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

buổi??

4 tuần trước

https://www.duolingo.com/caochien

Em dịch "Việc huấn luyện tốn mất sáu tuần" sai ad ơi?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhn153849

Cuộc tập luyện kéo dài 6 tuần ko đúng thì làm gì nữa

6 ngày trước