"Παρακαλώ."

Μετάφραση:You are welcome.

πριν από 3 χρόνια

0 σχόλια
Αυτή η συζήτηση είναι κλειδωμένη.

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.