"Cô ấy sẽ trở lại."

Dịch:She will have returned.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/eastsun95

Dùng come back thay cho return không được sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án sẽ được thêm vào bạn nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/William02hp

"she will be back" có được ko hả chị Trang???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

được luôn nha

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.