https://www.duolingo.com/profile/VanMaiTu

Báo lỗi.

ad tai sao hôm qua minh đã đạt được 32 ngày rồi sao nay mình không có ngày nào?

February 4, 2015

2 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

hôm qua bạn giữ STreak chưa

February 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NgocPhuong2004

Nếu giữ STreak thì cu~ng mất 10 lingots rồi,z thì phải học nhìu lên thì mới có đc nhìu lingots để đủ giữ STreak nhé!

February 12, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.