Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/VanMaiTu

Báo lỗi.

ad tai sao hôm qua minh đã đạt được 32 ngày rồi sao nay mình không có ngày nào?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DARKMEN.

hôm qua bạn giữ STreak chưa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocPhuong2004

Nếu giữ STreak thì cu~ng mất 10 lingots rồi,z thì phải học nhìu lên thì mới có đc nhìu lingots để đủ giữ STreak nhé!

3 năm trước