1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tuổi của tôi thì khác tuổi c…

"Tuổi của tôi thì khác tuổi của bạn."

Dịch:My age is different from yours.

February 4, 2015

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HunhVn4

Tại sao có from?


https://www.duolingo.com/profile/kenbilove

from là giới từ đi kèm của different ak bạn


https://www.duolingo.com/profile/Biden2016

My age is different your age được không


https://www.duolingo.com/profile/duong762907

tôi cũng nghĩ như bạn


https://www.duolingo.com/profile/hieuchi25n

Tôi cũng nghĩ như bạn


https://www.duolingo.com/profile/Trang291297

My age and your age are different được ko


https://www.duolingo.com/profile/BasTaan

Cùng câu trả lời với bạn


https://www.duolingo.com/profile/Tiendat02

chẳng hiểu gì cả

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.