Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi học văn học Anh."

Dịch:I study English literature.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VitAnh3

Why not British but English?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thng3939

"Art" có nghĩa là gì bạn nhỉ

8 tháng trước