Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy sẽ đem thuốc đến bệnh viện."

Dịch:She will have taken the medicine to the hospital.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chieu_T7

"she will take the medicine to the hospital" mình nghĩ tiếng việt dịch sang tiếng anh thì câu của mình cũng đúng

3 năm trước