"Theflagismine."

Dịch:Lá cờ là của tôi.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhoa.nguyen

cờ của tôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Nếu dịch như cậu thì trong tiếng anh phải là "my flag"......."mine" là đại từ sở hữu mà cậu nên phải dịch là: "Lá cờ là của tôi." ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kelvinc1996

Cây cờ được không nhỉ @@!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnTn5

Cây với lá khác nhau nha bác

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phantrongthang

chiếc cờ là của tôi sao không được nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/binhtannhatlan43

Bởi vì "Lá cờ là của tôi" thì mới đúng nghĩa bạn à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hungpv8

Của tao cũng đc chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangtb2

Cái cờ cũng báo sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vynhb

"Cái cờ" sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thong428868

Cái với chiếc là như nhau. Phần mềm này quá máy móc.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.