Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is not possible!"

Dịch:Điều đó không khả thi!

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BaoToan95

That is impossible?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ciu61237

Điều đó không xảy ra được?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/hamlee820

Đây là điều không thể cũng được mà

4 tháng trước