Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are going to find those keys."

Dịch:Chúng tôi sẽ tìm thấy những chiếc chìa khóa đó.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuunguyen1

Find là tìm thấy hay find out là tìm thấy vậy mn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chinhle.rt

"chùm chìa khóa" thì có gì sai nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

"(một) chùm chìa khóa" là "(a) bunch of key" ; cậu sai rồi !!!!!!!!!! Ở đây "keys" phải dịch là "những chiếc chìa khóa" mới đúng cậu nhé!!!!!!^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ductoan2812

Khoá và khóa khác gì nhau. Mà phải là khoá mới đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChristinaTosi

"chúng tôi sẽ tìm thấy những cái chìa khóa" có sai đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LucyHeartf846852

những chiếc chìa khóa cũng được mà

2 năm trước