Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tổng thống cần nói với Quốc hội."

Dịch:The President needs to talk to Congress.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

President và Congress cần viết hoa sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cuibapso2

The President needs to speak congress có được không ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Long604226

Tại sao need lại có s, chả phải need cũng như can, must, have to... Sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenphuocdien

Minh viet: President needs to talk to Congress cung sai nua

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kevin666835

Congress quốc hội

1 tháng trước