Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm một cái gì đó mới và thú vị ."

Dịch:Our aim is to find something new and interesting.

3 năm trước

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Mantadol

mục tiêu (aim) phải khác mục đích (purpose). Thật sự nguy hiểm nếu hiểu cả hai nghĩa này giống nhau. Add nên sửa đáp án đi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

tại sao lại nguy hiểm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TuyenKhuong

tại sao danh từ "something" lại đứng trước tính từ "new and interesting" nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Cái này là quy tắc, phải thuộc lòng: các tính từ luôn đứng sau đại từ bất định ( someone, anything, something, anywhere, ...). Vd: I will find someone better than you : tôi sẽ tìm thấy ai đó tốt hơn bạn. Is there anyone handsome here? Có ai đó đẹp trai ở đây không?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong7

Mình cũng nghĩ như bạn

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/phatcui78

mục tiêu dùng "target" ko đuợc hả mn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kieron2208

(to) find trong câu này có thể thay thế bằng (to) look for hoặc (to) search for.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhnguye883461

why do i use "target" is wrong?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LittleZeros

hmm i think "target" is used when the Object is real thing not abstract thing

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cheatmo
Cheatmo
 • 12
 • 10
 • 9
 • 4
 • 2

No, it can be used for both

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thieuhien2005

đùa à

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/linhgiang998185

"is to find" liệu sau "to be" có đi kèm với động từ không hè?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 20
 • 6
 • 6
 • 3
 • 5

target, aim, purpose

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MrFuong

our objective is to find a something new and interesting ==>sai gì nhỉ, không được dùng "a" trước something hay dùng "objective" không đúng context

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cheatmo
Cheatmo
 • 12
 • 10
 • 9
 • 4
 • 2

Trước something không dùng mạo từ (a, an, the) nhé bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Unygne_Able

our goals ko đc hả mọi người?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThangLuong6

Our target is to find something new and interesting.. thì sao nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thieuhien2005

"aim" khác quái gì "target"

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Siu360411

Sao lại là is to find?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/TamTam12847

Tìm kiếm là look for chứ sao lại là find?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/onHunhBoAn

ours objective are find something new and interesting where is the mistake?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Siu360411

Our thôi, bỏ "s" đi, mục đích của chúng tôi thì chỉ có một nên dùng is thôi, (to) find nữa.

3 tháng trước