"Αυτός ήρθε από μακριά."

Μετάφραση:He came from far away.

February 5, 2015

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.