Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like your watch."

Dịch:Tôi thích cái đồng hồ đeo tay của bạn.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lnggiahlin

Tôi thích đồng hồ đeo tay của bạn có gì sai

9 tháng trước