Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Drink my tea!"

Dịch:Uống trà của tôi đi!

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nht661555

Khi nào dùng my, khi nào dùng mine

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeSon968334

My, your, his, her, your, their, our, its là tính từ sỡ hữu +N ở sau. Còn mine, yours, him, hers, yours, theirs, ours, its là đại từ sỡ hữu

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/sara285815

Ai biết được.

3 ngày trước

https://www.duolingo.com/thangtv611

Câu này hệ thống không nghe được học viên :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duolingo826690

tôi làm đúng rồi

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/soeurtam

Uống trà của tôi đi

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/LNhtTrng12

"Uống trà tôi đi" vẫn đúng ngữ nghĩa và cả ngữ pháp trong văn nói và viêt mà. Ad xem lại nhé, dịch có thế phóng tác mà

1 tháng trước

Thảo luận liên quan