"You swim."

Dịch:Bạn bơi.

February 6, 2015

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

Never try to drown your troubles... Especially if he can swim.

August 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/kienjapan

Máy phát âm hay người phát âm vậy bạn nhỉ, từ swim phát âm hình như không đúng.

February 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/kennytimion

đọc e chứ không phải i nha bạn phải đọc là swem

March 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/LMinhDng

Ơ đúng mà

May 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Nguyen_HaRry

phát âm anh anh ak

April 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/LanAnh970391

Mình dịch là "Bạn bơi".Máy hiện : Đáp án khác "Bạn bơi" .Thế là răng? Chắc bị lỗi rồi.

July 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/4bvuuyennhicoi

mình cũng bị thế

November 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SandyKim_12

từ swim phát âm sai ạ?

November 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/luckyngan

cái chữ viết dấu lúc nào cũng to hơn chữ thường

December 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Bang140494

Như thế nào thì động từ thêm s và không them s

February 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/RuaTuyet

Chủ ngữ là he, she, it.

July 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Quy45346

swim phát âm sai

May 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huynhthixuanthao

chữ swim phát âm sao ấy ? Dường như là sai, nhưng đây là ng nc ngoài mà, chắc mình nào giờ đọc sai

June 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/w7zR8

Ghi nham ban quan

May 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/An-chan-29

Mình thấy mấy câu swim trong này toàn đọc là swam vậy

February 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/meogau01

Swim mà máy đọc là swam

March 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thao4b

Người phát âm chắc là người nước ngoài rồi các bạn ơi

October 9, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.