Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích con chó đó."

Dịch:I like that dog.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/samnaut

i like that dog, why wrong?

1 năm trước