"Tôi thích con chó đó."

Dịch:I like that dog.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/samnaut

i like that dog, why wrong?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.