Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có năm thể loại ."

Dịch:There are five categories.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hiu919882

categories

6 tháng trước