Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có nhiều bụi ở nhà của bà tôi."

Dịch:There is much dust in my grandmother's house.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

tôi đã dịch là "there is a lot of dust in my grandmother's house" và bị báo sai . các admin có thể giải thích dùm tại sao sai không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuTranHtn

Minh cung tra loi nhu vay nhung bi bao sai. Minh nghi la "a lot of dust" dung.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoToan95

I think so too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/XoVanNguyen

Sao Admin không giải thích cho mọi người hiểu hề???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

Cau nay dung ma

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

There is a lot of dust in my grandmother's house da duoc chap nhan.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/caochien

There are much dust in my grandmother's house.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/G-Akela
G-Akela
 • 25
 • 144

Sao ...home lai sa, house va home same ma

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 20
 • 6
 • 6
 • 3

There is much dust in my grandma's house.

10 tháng trước