Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có vẻ cô ấy có nhiều bạn."

Dịch:It appears that she has many friends.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vernian_Nguyen

mình dùng là "she seems to have many friends" cũng được đó :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/-A.R.M.Y-BTS-

bạn giống mình! nhưng sai :((

1 năm trước

https://www.duolingo.com/caotrnganh

It appears that : dường như, có vẽ

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyQuang9

She probably has many friends/a lot of friends có tương đương không nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tonijuzds

Seem like she has many friends được chứ nhỉ!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MyThi3

ko có it cũng đc mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/daxuaganktem20gg

Maybe cũng sai ?

1 năm trước