"Đứa bé đang ăn một trái dâu."

Dịch:The child is eating a strawberry.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/IceOcean

the boy is eating a strawberry cũng được chứ nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 15
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1728

mình nghĩ là không, do câu nói là "một đứa bé..." chung chung, không phân biệt giới tính nên không sử dụng boy/girl

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.