"Bệnh"

Dịch:The disease

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VoTanNguyen

sick không đúng à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1661

mình nghĩ là không. vì đáp án ở đây là một danh từ (the disease) nên không thể sử dụng sick (vì nó là một tính từ), mình nghĩ "the illness" sẽ được chấp nhận ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
 • 20
 • 15
 • 10

Cảm ơn góp ý của bạn. Đúng là khi không có ngữ cảnh thì người học có quyền dịch từ này theo danh từ hoặc tính từ (như cách của bạn). Mình đã chỉnh lại đề thành "căn bệnh" để không gây bối rối cho người học.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.