"Chúng tôi sẽ xem những bộ đầm."

Dịch:We will look at the dresses.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvdminh

see có nghĩa là thấy chứ không phải là xem mà!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

See: (v) thấy, trông thấy, nhìn thấy; xem, quan sát, xem xét, hiểu rõ, nhận ra, trải qua, gặp, thăm, tiễn, đưa, tiếp, điều tra, suy nghĩ, xem lại, chịu, thừa nhận, bằng lòng, tưởng tượng, quan niệm, cho là, chăm lo, phụ trách, bảo đảm, giúp đỡ.... (n) tòa giám mục, chức giám mục, quyền giám mục... ^^

3 năm trước

[tài khoản đã đóng]

    see chỉ là nhìn thoáng quá, bất chợt lọt vào tầm nhìn, nhìn ko có chủ ý. Cái này có vẻ là nhìn có mục đích, sao lại dùng see :(

    2 năm trước
    Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.