Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Giáo viên đưa học sinh vào trong phòng."

Dịch:The teacher puts the student into the room.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Freezemeral

The teacher takes the students into the room ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/StarWalk2

mình cũng có cùng suy nghĩ

2 năm trước