"Giáo viên đưa học sinh vào trong phòng."

Dịch:The teacher puts the student into the room.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Freezemeral

The teacher takes the students into the room ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/StarWalk2

mình cũng có cùng suy nghĩ

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.