"Zij hadden samen gewoond."

Vertaling:They had lived together.

February 7, 2015

1 opmerking
Deze discussie is gesloten.


[gedeactiveerde gebruiker]

    samengewoond is één woord.

    Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.