"ấyđãcốgắng."

Dịch:She has tried.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lnhptrai

What

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kiapham1991

cau tra loi la she has tried

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lnhptrai

Why

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lnhptrai

Cái gì và tại sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lnhptrai

Ko hiểu gì hết

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dr.tranvinh

Khi tôi hoàn thành luyện tập kỹ năng từ vựng nhưng thanh chỉ thị không đầy lên, tôi gặp như thế khoảng 50% trường hợp

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lnhptrai

Có gì giải thích dùm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trungbeo7000.0

she is tried thế này mà nó bảo sai phần đúng của nó là thế này she`s tried

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 24
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1637

's ở đây là has bạn nha. She's tried = She has tried --> thì hiện tại hoàn thành. Còn to be + P.P. là thể bị động bạn nha.

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.