"Bạn sẽ thêm cái gì?"

Dịch:What are you going to add?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngcnguyn656959

What will you add

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenvantien97

What add are you going to lại sai?

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.