Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn sẽ thêm cái gì?"

Dịch:What are you going to add?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngcnguyn656959

What will you add

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenvantien97

What add are you going to lại sai?

2 tháng trước