"Chúng tôi đã tìm thấy khách sạn."

Dịch:We found the hotel.

2/9/2015, 7:44:41 AM

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuTranHtn

Xin loi cho minh duoc hoi, tai sao la "We has found the hotel" ma khong phai la "We have found the hotel"?

2/23/2015, 5:55:54 AM

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 15
 • 15
 • 13
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1748

we have found... mới đúng nha bạn, we has found... là sai, we không đi với has

2/23/2015, 3:59:21 PM

https://www.duolingo.com/ThuTranHtn

Ui, vay la co loi roi. Vi dap an minh nhin thay la "We has found the hotel" nen minh moi thac mac. Cam on ban nhieu :)

2/23/2015, 4:50:14 PM

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 15
 • 15
 • 13
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1748

^^

2/23/2015, 4:55:26 PM

https://www.duolingo.com/bom2018

I think so.

11/7/2015, 3:14:46 AM

https://www.duolingo.com/DuongHiep2

mình chịu

3/2/2017, 2:25:54 PM

https://www.duolingo.com/Vernian_Nguyen

trong trường hợp này dùng "found out" có ổn không nhỉ?

2/9/2015, 7:44:41 AM

https://www.duolingo.com/nguyenvanvinh15

look for là tìm! còn find, past tense found là tìm thấy ! vậy là không cần chỉnh sửa j hết

3/7/2015, 9:04:13 AM

https://www.duolingo.com/tunglinh6g

i think so

10/14/2016, 9:28:55 AM

https://www.duolingo.com/1234567892004

we found the motel sao lại sai nhỉ

6/16/2015, 2:27:02 AM

https://www.duolingo.com/ThanhButa

Motel đâu phải khách sạn đâu bạn, motel ở vn mình là nhà nghỉ thôi

6/18/2015, 8:00:25 AM

https://www.duolingo.com/tunglinh6g

we found the hotel không phải là we found the motel

10/14/2016, 9:26:53 AM

https://www.duolingo.com/tunglinh6g

đây chỉ dùng thì quả khứ đơn vì nếu thì hiện tại hoàn thành thì sẽ chưa gặp bao giờ suy ra mới gặp khách sạn này lần đầu tiên .Nếu dùng thì quá khứ đơn thì ta có câu "we found the hotel"

10/14/2016, 9:25:48 AM

https://www.duolingo.com/phamluutantai1

tai sao lai khong co goi y

11/3/2016, 11:12:37 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.