1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I ate in my parents' house."

"I ate in my parents' house."

Dịch:Tôi đã ăn ở nhà ba mẹ tôi.

February 9, 2015

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Ly-Truc

"tôi đã ăn trong nhà của ba mẹ MÌNH" cũng đúng chứ???


https://www.duolingo.com/profile/trunglebao

Dịch là tôi đã ăn ở nhà bố mẹ mình là đúng chứ nhỉ, sao lại báo sai


https://www.duolingo.com/profile/TINA2108

Tôi cx bị báo sai! Chán hết mún ns!


https://www.duolingo.com/profile/ThinNguyn630028

Mk đọc toàn bị sai


https://www.duolingo.com/profile/Vernian_Nguyen

ở đây sao phải dùng sở hữu cách vậy mọi người?


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

vì nhà của ba mẹ tôi. ba mẹ tôi là my parents, mà nhà của ba mẹ tôi thì phải thêm sở hữu cách, my parents' house


https://www.duolingo.com/profile/Vernian_Nguyen

thanks! It's helpful ^^


https://www.duolingo.com/profile/Phatdk

tôi dã ăn trong nhà ba mẹ mình vì sao lại sai? eck


https://www.duolingo.com/profile/manh636110

Dấu sở hữu cách nt kia là sai à. Phải parent's house mới đúng chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/NgaTran20

parents' là sở hữu mà có nhiều người ấy bạn, còn 's là một người


https://www.duolingo.com/profile/leduysonson

Chưa cập nhật đáp án nhà ba mẹ của mình


https://www.duolingo.com/profile/truc272304

Tôi đáng lẻ đã đúng


https://www.duolingo.com/profile/yuuyuu245

"Tôi đã ăn ở nhà bố mẹ mình" nhưng sai ? Add hơi kì


https://www.duolingo.com/profile/hau2409

Cha mẹ mình với bố mẹ tôi khác nhau à


https://www.duolingo.com/profile/Linhan659675

"Bố mẹ mình" cũng đúng chứ nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/Thy86607

Thay ba mẹ bằng bố mẹ mà cũng sai là sao

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.