"Iateinmyparents'house."

Dịch:Tôi đã ăn ở nhà ba mẹ tôi.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ly-Truc

"tôi đã ăn trong nhà của ba mẹ MÌNH" cũng đúng chứ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vernian_Nguyen

ở đây sao phải dùng sở hữu cách vậy mọi người?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1666

vì nhà của ba mẹ tôi. ba mẹ tôi là my parents, mà nhà của ba mẹ tôi thì phải thêm sở hữu cách, my parents' house

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vernian_Nguyen

thanks! It's helpful ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trunglebao

Dịch là tôi đã ăn ở nhà bố mẹ mình là đúng chứ nhỉ, sao lại báo sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phatdk

tôi dã ăn trong nhà ba mẹ mình vì sao lại sai? eck

3 năm trước

https://www.duolingo.com/manh636110

Dấu sở hữu cách nt kia là sai à. Phải parent's house mới đúng chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgaTran20

parents' là sở hữu mà có nhiều người ấy bạn, còn 's là một người

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3

Tôi đã ăn trong nhà của ba mẹ mình ;)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
 • 25
 • 842

Chưa cập nhật đáp án nhà ba mẹ của mình

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.