"Bạn đã thích cái gì?"

Dịch:What have you liked?

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vernian_Nguyen

tại sao không phải là "what did you liked?"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1721
 1. câu của bạn sai, do sau khi mượn trợ động từ did thì động từ phải được đưa về nguyên mẫu (like)
 2. có lẽ đây là bài học về thì hiện tại hoàn thành nên đáp án là "what have you liked?"
4 năm trước

https://www.duolingo.com/Vernian_Nguyen

cảm ơn bạn, nhưng lạ là mình lại gặp câu này trong chủ đề Động từ thì quá khứ chứ không phải thì Hiện tại hoàn thành @@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1721

o ^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangxd01

what did you like" chứ vì đây đang ở bài học thì quá khứ mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cuong27802

:< sao lại dùng have ?

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.