"Bạn đã thích cái gì?"

Dịch:What have you liked?

February 9, 2015

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vernian_Nguyen

tại sao không phải là "what did you liked?"

February 9, 2015

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 15
 • 15
 • 13
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1757
 1. câu của bạn sai, do sau khi mượn trợ động từ did thì động từ phải được đưa về nguyên mẫu (like)
 2. có lẽ đây là bài học về thì hiện tại hoàn thành nên đáp án là "what have you liked?"
February 9, 2015

https://www.duolingo.com/Vernian_Nguyen

cảm ơn bạn, nhưng lạ là mình lại gặp câu này trong chủ đề Động từ thì quá khứ chứ không phải thì Hiện tại hoàn thành @@

February 9, 2015

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 15
 • 15
 • 13
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1757

o ^^

February 10, 2015

https://www.duolingo.com/hoangxd01

what did you like" chứ vì đây đang ở bài học thì quá khứ mà

June 1, 2015

https://www.duolingo.com/cuong27802

:< sao lại dùng have ?

October 4, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.