Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want to have a television."

Dịch:Tôi muốn có một cái tivi.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doanhop1

Vì sao là to have, không có to được chứ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 22
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1581

sau động từ "want" là to-verb nên to have là đáp án đúng, chỉ có have thôi là sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangtiensau

I want to have a tv sao lại sai mừ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnNam9

Ghi truyền hình cũng sai, bó tay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buithanhlam

Truyền hình khác tivi, bạn

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/tranngocbaonhi1

Tôi muốn có một cái tivi.dung ma

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Trong một bài, tôi sai ba lần cái ti vi, máy truyền hình, TV, ti-vi, television... Các bạn thấy ức chế không? Trả lời kiểu nào cũng sai, thậm chí trả lời như câu hỏi(viết) cũng sai.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VnNguyn805355

Tôi muốn có 1 cái ti vi => sai vì k ghi chữ Một

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BchThuytSn

Tui cũng vậy đấy

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhHieu203

tôi muốn một cái ti vi mà cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 22
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1581

Bạn dịch thiếu động từ to have rồi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danhtran1080

Tôi muốn có một cái máy truyền hình ====》 sai chổ nào trời. Nó trả lời là " tôi muốn có một cái tivi" potay

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Tôi là người Việt học tiếng Anh, nên tôi dịch tiếng Anh ra tiếng Việt; và từ television = truyền hình. Còn ti-vi là âm tắt của tiếng Anh chứ không phải là tiếng Việt. Các bạn nghĩ sao???

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/KienNguy

truyền hình và tivi cũng một nghĩa má oiư !!!!!

3 tuần trước