"I want to have a television."

Dịch:Tôi muốn có một cái tivi.

4 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doanhop1

Vì sao là to have, không có to được chứ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 15
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1725

sau động từ "want" là to-verb nên to have là đáp án đúng, chỉ có have thôi là sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dangtiensau

I want to have a tv sao lại sai mừ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnNam9

Ghi truyền hình cũng sai, bó tay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buithanhlam

Truyền hình khác tivi, bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tranngocbaonhi1

Tôi muốn có một cái tivi.dung ma

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Trong một bài, tôi sai ba lần cái ti vi, máy truyền hình, TV, ti-vi, television... Các bạn thấy ức chế không? Trả lời kiểu nào cũng sai, thậm chí trả lời như câu hỏi(viết) cũng sai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynQuang891299

Tui cũng sai vì ghi số 1 haha

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/VnNguyn805355

Tôi muốn có 1 cái ti vi => sai vì k ghi chữ Một

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BchThuytSn

Tui cũng vậy đấy

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhHieu203

tôi muốn một cái ti vi mà cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 15
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1725

Bạn dịch thiếu động từ to have rồi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danhtran1080

Tôi muốn có một cái máy truyền hình ====》 sai chổ nào trời. Nó trả lời là " tôi muốn có một cái tivi" potay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Tôi là người Việt học tiếng Anh, nên tôi dịch tiếng Anh ra tiếng Việt; và từ television = truyền hình. Còn ti-vi là âm tắt của tiếng Anh chứ không phải là tiếng Việt. Các bạn nghĩ sao???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KienNguy

truyền hình và tivi cũng một nghĩa má oiư !!!!!

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhhoang2

"Truyền hình" cũng sai là sao?

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.