Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đức là một quốc gia ở châu Âu."

Dịch:Germany is one country in Europe.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuongbin88

Sao dung " nation" k dc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

sẽ được cập nhật, cảm ơn bạn

3 năm trước