Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Both of the lawyers are rich."

Dịch:Cả hai luật sư đều giàu có.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vuongquocls

Cả hai luật sư cùng giàu

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/hieu412864

Both = cả hai.

2 tháng trước