"The actress works all night."

Dịch:Nữ diễn viên làm cả buổi tối.

February 10, 2015

27 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thanhhong123

tâm hồn trong sáng :D

May 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/cuongdaihiep

I see >:)

July 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/HaiSmg

Có cái gì đó k đúng.. ahihi ;D

November 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HiHngHch1

Bậy

February 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Anomyous-chan

PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ CONFIRMED

May 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Dung14391

Có thể dịch là nữ diễn viên làm việc thâu đêm

February 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

theo Oxford thì actress được phát âm là /ˈæktrəs/ mà sao tôi nghe đọc là /ˈæktris/ . Các bạn nghe xem có phải vậy không ???

February 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/meominhehe

mình thì thấy giống thế này hơn /ˈæktræs/

June 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/HuyHunh2

Chắc giống tùy vùng miền và đất nước có phát âm hơi khác xíu

March 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/KenVinh

"nữ diễn viên làm việc nguyên đêm"???

April 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Peter224544

sai rồi nha

November 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/teoem345

làm gì cả đêm

May 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Duongdohoang

cô diễn viên làm việc cả đêm, không nhất thiết phải là nữ diễn viên, cứng nhắc quá

July 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/long1251

chắc diễn viên jav :D

July 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Khanggu

câu này nhạy cảm vl

January 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Huy-Nam

Nữ nghệ sĩ được không?

May 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TrungLe12

"diễn viên nữ làm việc thâu đêm " sao lại sai nhỉ?

July 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Peter224544

ý người ta bảo là ''đánh những gì bạn nghe thấy kia mà

November 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhthang84

Nữ diễn viên làm việc tất cả các buổi tối thì nói thế nào cả nhà nhỉ?

July 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

"the actress works all the nights" hoặc ngắn gọn hơn là "the actress works all nights"/ nữ diễn viên làm việc tất cả các buổi tối .

August 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/cango097

"Nữ diễn viên làm việc cả đêm" sao lại sai ?

November 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TngBoNgc1

sai một chữ â thành chữ ô mà cũng cho là sai

July 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguynThHPh2

Đáp án khác cho các bạn tham khảo nè: Diễn viên nữ làm việc cả đêm , đảm bảo đúng 100% đấy

September 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/KhachHang690591

Poor her!

December 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HiHngHch1

Suốt đêm phải là during chứ nhỉ

February 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguyetTran265038

Nữ diễn viên "làm việc" cả buổi tối.( Cần tránh hiểu lầm...@@)

July 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguyetTran265038

Nữ diễn viên "làm việc" cả buổi tối. (Thấy dễ nghe hơn) To do: làm, to work: làm việc

January 6, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.