Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That chair is too small."

Dịch:Ghế đó thì quá nhỏ.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LazyBee296

Dịch: "Cái ghế đó nhỏ quá" không sai mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/futa.303

cái ghế kia quá nó ???? "that" dịch là "kia" cũng ổn mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HAINGUYEN362167

Cai ghe do cung nho. Sao lai khong dung

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

too ở đây là quá, khi nào đặt cuối câu như I am fine, too thì mới có nghĩa là cũng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKien511423

Chiếc ghế này quá nhỏ sai @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ImDorix

chiếc ghế đó bé quá cũng sai :)

2 năm trước