Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Our team lost all games."

Dịch:Đội của chúng ta đã thua tất cả các trận đấu.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dydd_sul

đội của chúng ta thua mọi trò chơi sao lại sai vậy ad ơi :'(

3 năm trước