Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He likes working in the garden."

Dịch:Anh ấy thích làm trong khu vườn.

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hunglinhpt

anh ấy thích làm vườn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 22
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1578

câu của bạn sẽ dc dịch là he likes the gardening

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hunglinhpt

Thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trai78

Khônh dùng the thì thấy đúng hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 22
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1578

gardening ở đây mình đang dùng là danh từ (việc làm vườn) nên có từ the ở phía trước

3 năm trước

https://www.duolingo.com/akzonobels

Dịch: ông ấy thích làm việc trong vườn, cũng sai. he he

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhlien.1504

Like to V: dùng với 1 sở thích nhất thời có thể thay đổi. Like V_ing: sở thích không thay đổi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LuongNguye8

he likes work in the garden "

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 22
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1578

like + to V hoặc V-ing bạn nhé.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LuongNguye8

thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuangHungSh

Làm gì thế nhở?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Bạn cmt có lí... Work: làm việc chứ không phải "làm"...

2 tháng trước