"The security"

Dịch:An ninh

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/IceOcean

bảo mật mà sao lại sai vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dai54661

thêm từ sự mà cũng thành sai là sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tunguyen.peace

"Bảo an" cũng đúng.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/uzumaki258

bảo mật không đúng sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Bảo vệ được không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Ở chỗ mình security là bảo vệ đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhuhoaianh

bảo vệ được đấy

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.