Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My sister is in the navy."

Dịch:Chị gái của tôi thì ở trong hải quân.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khangnguye15

Làm sao có chị trai mà phải dịch là chị gái.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/IceOcean

chị tôi thì ở hạm đội sao lại sai vậy

3 năm trước