https://www.duolingo.com/NgocPhuong2004

Happy New Year

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgocPhuong2004

Wish everyone a happy new year!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

Happy Lunar New Year!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocPhuong2004

Thank you much!

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.