Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/NgocPhuong2004

Happy New Year

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgocPhuong2004

Wish everyone a happy new year!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

Happy Lunar New Year!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocPhuong2004

Thank you much!

3 năm trước

Thảo luận liên quan