"Do you have a permit?"

Dịch:Bạn có giấy phép không ?

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
 • 10

" bạn có một tờ giấy phép không " mình nghĩ câu trả lời này nên được chấp nhận.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KeeperOfTheLight

just report it

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phungchitrung

Tôi nghĩ nên chấp nhận đáp án này:'' Bạn có giấy phép chứ?''or '' Bạn có giấy phép chưa?'' thanks!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuatvu

Chữ cuối: à, không, chứ đều có nghĩa như nhau về câu hỏi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vuquyethandsome

bạn có một cái giấy phép không. thêm từ cái sao sai hả m.n

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuytiendang206

"bạn đã có một giấy phép chưa ?" sao không được chấp nhận :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 15
 • 15
 • 13
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1731

Câu của bạn đang ở thì quá khứ đơn nên không đúng bạn nhé.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

B

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.