Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Her condition is better after the operation."

Dịch:Tình trạng của cô ấy thì tốt hơn sau ca mổ.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/IceOcean

tình trạng của cô ấy tốt hơn sau phẫu thuật sao lại sai vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuantrang146

Tình trạng của cô ta khá lên sau phẫu thuật tại sao lại cho là sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DQTrung

Mình trả lời y như đáp án mà lại sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TichBui

Tình trạng của cô ấy tốt hơn sau khi mổ sao lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhmai733644

Tôi nghĩ họ thích cho mình sai.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhmai733644

Tôi cũng ghi như đáp án mà sai hầu như câu nào cũng thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangnguye584383

trả lời "tình trạng của cô ấy đỡ hơn" = sai "tình trạng của cô ấy tốt hơn" = đúng why

9 tháng trước