"Her condition is better after the operation."

Dịch:Tình trạng của cô ấy thì tốt hơn sau ca mổ.

February 12, 2015

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/IceOcean

tình trạng của cô ấy tốt hơn sau phẫu thuật sao lại sai vậy

February 12, 2015

https://www.duolingo.com/tuantrang146

Tình trạng của cô ta khá lên sau phẫu thuật tại sao lại cho là sai?

October 4, 2015

https://www.duolingo.com/TichBui

Tình trạng của cô ấy tốt hơn sau khi mổ sao lại sai

May 1, 2017

https://www.duolingo.com/hoangnguye584383

trả lời "tình trạng của cô ấy đỡ hơn" = sai "tình trạng của cô ấy tốt hơn" = đúng why

November 27, 2017

https://www.duolingo.com/DQTrung

Mình trả lời y như đáp án mà lại sai?

October 23, 2015

https://www.duolingo.com/thanhmai733644

Tôi nghĩ họ thích cho mình sai.

July 7, 2017

https://www.duolingo.com/thanhmai733644

Tôi cũng ghi như đáp án mà sai hầu như câu nào cũng thế

July 7, 2017

https://www.duolingo.com/QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

Có thể nhầm một chữ cái nào đó, mình hay bị vậy ;)

November 8, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.