"Những đôi giầy thì cần thiết."

Dịch:The shoes are necessary.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tuanphaman

Khi nào dùng are, kn dùng is

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 24
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1634

tuỳ thuộc vào chủ ngữ... trong trường hợp này, nếu chủ ngữ là shoe (số ít) thì dùng is, còn nếu là shoes (số nhiều) thì dùng are

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bungbiu08

u to cung thac mac dieu day

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.