Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ ."

Dịch:She is a woman of strong character.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/manhanhb

She is a woman who has strong character! Sao sai nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HiThanhNgu

dùng mệnh đề quan hệ cũng được mà nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhduc1993

Mình dịch là She is a woman that has a strong characteristic.

Từ có dễ làm hiểu lầm quá.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/stewar995

Cô ấy là một người có cá tính mạnh mẽ( she is a woman of strong persionality/she is a woman of a strong charactet)

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/bachnguyenvan

She is a woman of strong character

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/cafaocute

she is a woman with a strong personality or she is a woman of strong personaltily cái nào đúng

5 tháng trước