"We listen."

Dịch:Chúng tôi lắng nghe.

February 13, 2015

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HOACHIPHUCAM

listen mà đọc ra cái gì gì á, nghe lại cả chục lần. Cái gì mà "Pơ sành"

March 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hoanggiangnam

dễ mà

February 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/MaiHnh6

Dễ mà

October 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Giang856836

We là số nhiều sao listen lại không thêm " s "

October 6, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.