Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We listen."

Dịch:Chúng tôi lắng nghe.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoanggiangnam

dễ mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HOACHIPHUCAM

listen mà đọc ra cái gì gì á, nghe lại cả chục lần. Cái gì mà "Pơ sành"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiHnh6

Dễ mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongKimCu

Listen đọc khác quá

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/phanngtriu

Nghe dễ mà

2 tháng trước

Thảo luận liên quan