Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thường đi bộ đến trường."

Dịch:I usually go to school on foot.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/polyglot-dreams

often không được à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan1

được chứ bạn

2 năm trước